ประวัติบริษัท
Company profile

 

Home / Page name

 

Project Image

บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 โดย คุณอรรถวุฒิ รัตนสุวรรณ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าในอนาคตต่อไปนั้น พลาสติกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นในทุกด้าน โดยหากได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายตลาดส่งออกและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก จึงเริ่มดำเนินงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

 


การดำเนินงานในช่วงปีแรก

    การดำเนินงานของ หจก.สหวัฒนาพลาสติก ในช่วงปีแรกนั้น เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่น่าพอใจ จึงมีการตัดสินใจลงทุนพัฒนาและขยายขีดความสามารถขึ้นไปอีก ให้สามารถรองรับกับงานใหญ่ๆ และทันต่อความต้องการของลูกค้าได้

 

 

Project Image
Project Image
และด้วยความไว้วางใจในคุณภาพและบริการจากลูกค้า ทำให้เราเติบโตขึ้น มีศักยภาพในการผลิตมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ เราจึงมีการเปลี่ยนปรับปรุงโครงสร้างกิจการของเรา จาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒนาพลาสติก” เป็น “บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด” ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ด้วยทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท)  เพื่อให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

 

Company Certificate

Project Image

ระบบมาตราฐานสากลต่างๆ
ที่บริษัทได้รับ

รายละเอียดมาตราฐานต่างๆคลิ๊กอ่านต่อ

 

อ่านต่อ

--------------  นโยบายบริษัท  --------------

    "ผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล
ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"


 

 
TEXT